„Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm.“ - Seneca.