„Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm.“ - Seneca.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PALTIN
Nr. 793 /06.09.2016

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie
din 06 septembrie 2016

REGULAMENT INTERN

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Art. 1 Şcoala îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor Legii Educației Naționale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului de organizare şi functionare a invăţământului preuniversitar ( ROFUIP ) aprobat prin Ordinul MENCŞ nr. 5079 / 31.08.2016.

Art.2 Unitatea PJ - Şcoala Gimnazială Paltin şi unităţile arondate, respectiv Şcoala Primară Prahuda, Grădiniţa cu Program Normal nr. 1 Paltin, Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Paltin şi Grădiniţa cu Program Normal Prahuda funcţionează într-un singur schimb: ora este de 50 minute şi pauza dintre orele de curs este de 10 min(pauza mare de 20 minute, după a doua oră de curs) . Cursurile încep la ora 08.00.

Art. 3 Conducerea şcolii este asigurată în conformitate cu prevederile art. 16 şi art. 17 din ROFUIP.

 

Regulamentul intern integral poate fi descărcat AICI!