„Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm.“ - Seneca.

Şcoala Gimnazială Paltin – P.J.

local construit in anul 1962 – corpul A, iar în 1972 – corpul B; ambele reabilitate – corpul A în perioada 2008 – 2010 şi corpul B în 2016;
funcționează într-un singur schimb;
la nivelul localului sunt 9 săli de clasă, trei laboratoare : fizică, biologie, informatică ; un Centru de Documentare şi Informare, toate dotate cu mobilier nou;
toate sălile de clasă şi CDI sunt dotate cu calculator conectat la internet, precum şi sistem video;
privind securitatea şcolii, aceasta este dotată cu sistem de supraveghere;
ambele corpuri sunt conectate la reţeaua proprie de încălzire, centrală termică;
grup sanitar interior, cu apă curentă.

 

Grădiniţa cu Program Normal nr. 1 Paltin

local construit în anul 1898;
1 sală de clasă; nu a fost niciodată reabilitată; deoarece localul grădiniţei este prins în program de reabilitare – PRET, începând cu anul şcolar 2016/2017 activitatea didactică se desfăşoară în localul Grădiniţei cu Program Normal nr. 2 Paltin;
mobilier nou şi material didactic suficient, calculator;
grup sanitar exterior fără apă;

Grădiniţa cu program Normal nr. 2 Paltin

- local construit în anul 1932;
material didactic suficient, calculator;
nu a fost niciodată reabilitată;
grup sanitar exterior fără apă.

 

Grădiniţa cu Program Normal Prahuda

funcţionează într-o sală de clasă a Şcolii Primare Prahuda;
mobilier nou şi material didactic suficient, calculator;
nu a fost niciodată reabilitată;
grup sanitar exterior fără apă.

 

Şcoala Primară Prahuda

local construit în anul 1967;
localul cuprinde 5 săli de clasă, două cancelarii şi un hol;
mobilier în stare bună de funcţionare, material didactic suficient, calculatoare în fiecare sală de clasă;
nu a fost niciodată reabilitată;
grup sanitar exterior fără apă.

 

Laboratoare funcţionale şi dotarea lor:

Laborator de fizică:
mobilier nou;
aparatură de laborator (ampermetru, voltmetru, surse de alimentare, magneţi, termometre etc.).

Laborator de biologie:
mobilier nou;
aparatură de laborator.

Laborator de informatică:
10 calculatoare conectate la Internet , videoproiector, mobilier calculatoare.