„Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm.“ - Seneca.

MISIUNEA ȘCOLII

Serviciile educaţionale oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii la procesul educaţional şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Misiunea noastră este formarea unui absolvent autonom, responsabil, în măsură să decidă asupra propriilor trasee de dezvoltare personală şi profesională.

VIZIUNEA MANAGERIALĂ

Ţelul nostru este să devenim o unitate şcolară de referinţă, integrată nevoilor sociale ale comunităţii, care să realizeze pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine, la standarde europene.

Scopul nostru este ca fiecare individ să se integreze complet în comunitate. Urmărim astfel principii fundamentale, precum respectarea şi construirea demnităţii umane, parteneriatul social pentru educaţie, active, stabil, de durată şi centrat pe elev. Aceste principii sunt susţinute de un conturat spirit de echipă – profesori, elevi, părinţi – şi de un definit climat de siguranţă fizică şi libertate spiritual pentru elevii noştri.

 

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2016-2020

Descarcă AICI!